Blog

De arts die euthanasie weigert toe te passen bij een patiënt, heeft een doorverwijsplicht

Op grond van artikel 28 van de Code van geneeskundige plichtenleer kan een arts weigeren om een patiënt te behandelen wegens persoonlijke of professionele redenen. In dat geval moet de arts wel de continuïteit van de zorgverlening waarborgen. Een arts die gewetensbezwaren uit en een behandeling weigert, zal de patiënt dan moeten doorverwijzen naar een andere arts of een andere zorginstelling.

 

De nationale raad van de Orde der artsen gaf op 16 september 2017 meer duidelijkheid over de doorverwijsplicht bij de weigering om euthanasie toe te passen.  

 

Er is een deontologische doorverwijsplicht ingeval van weigering van euthanasie. Dit houdt in dat de arts, bij weigering, de patiënt niet aan zijn lot mag overlaten, hem moet begeleiden en moet doorverwijzen. Deze deontologische plicht gaat evenwel niet zover dat de arts zich effectief dient te vergewissen van het feit dat de andere arts of de andere zorginstelling waarnaar wordt doorverwezen, de facto de euthanasie zal toepassen.