Blog

Palliatieve zorg: Door een wetswijziging is de palliatieve zorg niet enkel meer in terminale fase van toepassing

Op 8 september 2016 treedt de wet van 21 juli 2016 tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg de in werking. Palliatieve zorg moet dan niet enkel worden toegediend in de terminale fase, maar moet voortaan ook kunnen gebeuren in functie van de zorgnoden van iemand met een levensbedreigende ziekte, los van de levensverwachting.