Blog

Niet-medische prenatale echografieën: Het advies van de nationale raad van de Orde der Artsen van 16 juli 2016

Er volgt een korte toelichting van het advies van de nationale raad van de Orde der Artsen van 16 juli 2016 inzake prenatale echografieën voor niet-medische doeleinden. De nationale raad van de Orde der Artsen waarschuwt voor de risico’s van niet-medische 3D/4D-echografieën van de foetus in de baarmoeder. Het puur commercieel gebruik van dergelijke echografie kan schadelijk zijn voor de foetus. Daarbij houdt de nationale raad rekening met het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 16 april 2014.

 

Niet-medische 3D/4D-echografieën bij zwangere vrouwen, de zogenaamde pret-echo’s, souvenir-echo’s of commerciële echo’s, worden door de nationale raad van de Orde der Artsen afgeraden omwille van de mogelijke risico’s voorde foetus.

 

Om te beginnen is de duur van de blootstelling aan ultrasone geluiden van de foetus bij een pret-echo niet meer beperkt tot het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld, maar tot het ogenblik dat de ouders (die betalen om de foetus te zien) tevreden zijn. Hierdoor kan het echo-onderzoek langer duren. Die langere blootstelling aan ultrasone geluiden kan de lichaamstemperatuur van de foetus verhogen, met nadelige gevolgen. Bovendien wordt de intensiteit van de ultrasone geluiden bij een pret-echo bepaald door het streven naar een esthetisch en kwalitatief beeld dat aangenaam is om te bekijken voor de ouders. Bij een echografie voor medische doeleinden is de intensiteit daarentegen beperkt tot wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een beeld dat voldoende kwalitatief is voor het stellen van de medische diagnose.

 

Door het advies van de nationale raad van de Order der Artsen is het in ieder geval aangewezen dat de zwangere vrouwen door de arts steeds volledig en begrijpelijk worden geïnformeerd over een pret-echo. Er moet zeker worden toegelicht dat het gaat over een tussenkomst zonder diagnostische belang waaraan risico’s zijn verbonden. Verder moet de betrokken arts ook waakzaam blijven en een veilig gebruik van het beeldvormingsapparaat waarborgen. De duur van een pret-echo moet, ten alle tijde, zoveel mogelijk tot een minimum worden beperkt.